תהליך הפיתוח הקהילתי החל לא מכבר כחלק  מהתהליך אנו מעוניינים לקבוע במשותף שמות הרחובות ביישוב. שמות אלו יכללו הן את מתחם ההרחבה החדשה והן את שטח הקיבוץ הקיים.

מתוך רצון לשתף את כלל התושבים (בהווה ובעתיד) בתהליך קביעת שמות הרחובות באופן מכובד ומסודר, יתבצע הדבר בשני שלבים:

  1. בחירת נושאים כלליים (פרחים, עצים, ציפורים וכו') לכל אזור בקיבוץ.
  2. קביעת שם פרטני לכל רחוב, לפי הנושא המתאים שנבחר.

המפגש יתקיים ביום ג', 17.3.09, בשעה 21:00, במועדון לחבר
את המפגש ינחה הנק המלווה את התהליך כולו.
כרגע מתוכנן מפגש אחד לנושא, אך במידת הצורך יתקיים מפגש נוסף, לגביו יפורסם מועד נוסף.
המעוניינים מבין תושבי הקיבוץ בהווה ובעתיד לקחת חלק בקביעת השמות מוזמנים לפגישה.