היי כולם.

מאחר ובפורום משתמשים הן חברי הקיבוץ והן חברי ההרחבה (או בתקווה שלפחות ישתמשו חברי הקיבוץ וההרחבה), כדאי שהיה אשכול שבו יוכלו המשתמשים להציג את עצמם, חברי הקיבוץ עבור חברי ההרחבה וחברי ההרחבה עבור חברי הקיבוץ ועבור עצמם.

שלום אני… 🙂 פורים שמח.