היום לא הייתי באזור במשך היום וכשהגעתי מצאתי על הגדר שסיימו אתמול, ברזנט ירוק.

הגדר הירוקה גדר ירוקה ירוק

הדחפור המשיך כנראה את הכביש הראשי בשטח שמאחורי הבריכה.
היום סרטון כללי של הגבעה ושטח העבודה שבוצעה עד כה.