החלטתי לעת עתה שעידכון חד שבועי או דו שבועי על התקדמות עבודות ההרחבה יספיק בשלב זה במיוחד לאור העובדה שהעידכונים די חוזרים על עצמם ואין דיווחים או מקרים מיוחדים שמחייבים עידכון כרגע.

השבוע הדחפורים המשיכו לשנות את תוואי הקרקע ולייצור את הדרכים בהרחבה, אחד הדחפורים הרכיב פטישון ענק ובעזרתו הוא חוצב ומפרק את הסלעים הגדולים לחתיכות. מספר גתות שנמצאו על תוואי הדרך נהרסו או כוסו השבוע ובכלל חלק מהשטח השתנה בצורה די קיצונית.