הדחפורים מפנים את הקרקע מרחוב נוסף שמפולס בכורכר – הקרקע מועברת ישירות למשאיות פינוי.