חודש וחצי כמעט מהעידכון האחרון, היום עליתי לראשונה מזה זמן לראות מה השתנה בשטח העבודות.
מה שמשך אותי לצאת הן עבודות הדחפורים שעובדים שוב באיזור מול ביתי בימים האחרונים (שלב א'),
היום משאית פרקה צינורות בטון גדולים על הדרך מול ביתי וגרמה לי לצאת עם המצלמה.

משאית פורקת פינוי הקרקע משאית בטון

 משאיות בעבודה טרקטור שופל

פגשתי על הגבעה הרבה מאד כלים כבדים שעובדים במרץ: שלושה דחפורים, מספר טרקטורים שופל בגדלים שונים, משאיות בטון, משאיות פינוי, מכבש וציוד מכאני כבד נוסף.

נראה שהדחפורים עברו כמעט על כל הדרכים בשלב א' וב' של ההרחבה:

הרחבת קיבוץ בחן
השטח המסומן בצהוב הוא שטח שהדחפורים כבר חשפו, השטח שמסומן באדום הוא האזור שהם עבדו היום.

להפתעתי גילתי גבעת כורכר שנבנתה בחלק הצפון מזרחי של ההרחבה מתנשאת גבוה מעל כל האזור ומהווה נקודת תצפית מרהיבה, משם גם צילמתי את הסרטון היום.