סיור קטן שערכתי היום מסביב לאזור עבודות ההרחבה בנקודות שונות, חלקכם בוודאי כבר יזהה את השטח שלו למרות האיכות הירודה של הצילום.

נראה שבקרוב יסיימו את הקירות ואת תשתיות הביוב והמים שמונחות בימים אלה גם בשורה הראשונה של אזור A ולאחר מכן בוודאי יגיע שלב סלילת הכבישים וריצוף המדרכות אך זה כנראה עוד לא ממש קרוב.

אז בלי עוד קישקושים הסרטון של היום: