היום יצאתי לחפש את שטח מספר 286 ולצלמו עבור אנדראה ושלום שטר.

את השטח של אנדראה ושלום אני לא בטוח שמצאתי (את האזור צילמתי) אך שטחים רבים אחרים (283 – 289) נמצאו וצולמו. ניתן לראות גם את ההתקדמות של הדחפורים על הכביש הראשי, לאט לאט מתחילה להתבהר התמונה ומתחילים לראות איפה יעבור כביש ואיפה יעמוד בית (לפחות בחלקים של השטח הכולל).