משבר המים הינו צו השעה של תושבי מדינת ישראל והכרח בחיסכון במים שהינו משימה לאומית. מהו משבר המים? מה זה חיסכון במים? ומה הדרכים לחסוך במים?