הדרך שפילס הדחפור – כאן יעבור הכביש הראשי של ההרחבה