הדחפור ממשיך בעבודתו, על פניו, בימים האחרונים לא רואים שינוי משמעותי. הדחפור עבד בשטח שמאחורי הבריכה והקוביות, עסק בפינוי וישור הקרקע.

דחפור למרגלות הגבעה קיבוץ בחן בעבודה

 עתיקות בבריכה חציבה בסלע סלע כורכר

 מגרף את השטח דחפור