1975224_1446349258934346_1755910126_n
חוות דעת של ד"ר משה בקר, מומחה תחבורה, מצביעה על כך שכביש 5714 הוא מפגע תחבורתי ובטיחותי חמור. הכביש מוגדר כדרך מקומית בעוד הוא משמש בפועל כציר תנועה איזורי ומעביר תנועה של 22,000 כלי רכב ליממה, כאשר 65% מכלי הרכב הינם תנועה עוברת שאינה של תושבי הישובים, דבר הגורם לסיכון רב של הנכנסים והיוצאים מהישובים וגורמים לעיכובי תנועה ממושכים.
בהתאם להנחיות מע"צ נפח תנועה שכזה (מעל 13 אלף מכוניות) מצדיק סלילת דרך דו מסלולית בעלת 4 נתיבים!

עוד מצא ד"ר בקר כי צפיפות תאונות הדרכים עם נפגעים בכביש 5714 גבוהה ב – 24% ביחס לממוצע הארצי וגבוהה ב – 400% בצפיפות התאונות הקטלניות ביחס לממוצע הארצי.

מתוצאות סקר שנערך נמצא כי המהירות הממוצעת בכביש זה היא 83.4 קמ"ש בעוד המהירות המקסימלית המותרת היא 80 קמ"ש. ו -22% מהרכבים עוברים את המהירות של 90 קמ"ש!

כדי לפתור את הבעיה לפי ד"ר משה בקר, יש ליישם כפיתרון ביניים באופן מיידי ועד להרחבת הדרך לכביש בין 4 נתיבים:
1. הסדרת מעגלי תנועה בצמתי הכניסה ליישובים.
2. התקנת מעקות בטיחות.
3. הסדרת שוליים משני צידי הכביש

חוות דעת זו הועברה על ידי ראש המועצה האיזורית עמק חפר, מר' רני עידן, למשרד התחבורה ולנתיבי ישראל אשר בוחנים אותה ובנתיים תושבי הישובים לאורך הציר, יד חנה, בת חפר ובחן נתונים לסכנת חיים ממשית ויום יומית.

לאור הנתונים החד משמעיים, תושבי הישובים מתכוונים להאבק עד להסדרת כל המפגעים בכביש. יריית הפתיחה למאבק היא הפגנת מחאה מרשימה שנערכה הבוקר בצומת ניצני עוז תוך חסימת הכביש וקריאות לשר התחבורה ישראל כץ המטילות עליו את האחריות לסיכון חיי התושבים.

להלן התמונות מההפגנה:

חתמו על העצומה:
הצטרפו למטה המאבק של כביש 5714 בפייסבוק