גת ביזנטית בקיבוץ בחן, אתר חפירות הצלה ארכאולוגיות. (מתוך האלבום של צבי טרלובסקי)