זה נהג הדחפור שבמיומנות רבה מפעיל את המכונה האדירה הזאת (איש חביב מאד).