בדחפור חושף את שולי הסלע שבו חצובה הגת כחלק מעבודות ההרחבת קיבוץ בחן.