גם היום הסרטון על הדחפור – זה גורם העניין היחידי בשטח כרגע, נקווה שבקרוב יעלו עוד מספר כלים על הקרקע ותהיה תזוזה רבה יותר…

הדחפור עובר בשלב זה ומפנה את כל הדרכים (כבישים, רחובות הולנדים וכדומה), מוריד גובה ומישר על פי סימוני המודדים וחושף את הסלעים הגדולים שלאחר מכן הוא ירסק בעזרת פטישון חוצב סלע.

היתה גת? כף לפנים כף על הראש

סלע פה וסלע שם האיש שעושה את העבודה

היום בצהריים הוא עבד בשטח שבו מצויה אחת הגתות (גת הקרויה על ידי רשות העתיקות נקודה F4) וחשף את רוב הסלע שבו חצובה הגת.
גת F4 ממוקמת בצפון – מזרח הגבעה. הגת מורכבת ממשטח דריכה ובור איגום. משטח הדריכה, שגודלו כ- 4.55 X 4.37 מטר לא הוקצע לשימוש וניכרים בו סימני חציבה של אבני בניה בגדלים משתנים.
בור האיגום שרוחב שוליו 2.75 מטר על 2.83 מטר חצוב היטב, אך ללא סימני טיח, בתוך הבור חצובה מעין מדרגה, תחת המדרגה נפער חלל תת קרקעי, אשר נחפר במסגרת חפירת ההצלה. בור זה נחפר עד לעומק של 2.35 מטר אולם קרקעיתו לא נתגלתה. כן, לא נתגלו שוליו של בור האיגום, המלא כולו באדמת סחף בגוון חום כהה.
לאור ניתוח הממצא ע"י הארכיאולוגים של רשות העתיקות, נראה כי הנקודה החלה כמחצבה ליצירת אבני בניה, לאחר גמר ניתוק האבנים ניסו להכשיר את המחצבה לשימוש כגת לדריכת ענבים, אולם לאחר חציבת בור האיגום והגעה אל חלל תת קרקעי טבעי אשר אינו מאפשר פעילות של הפקת יין, נזנח הרעיון של הפיכת המחצבה לגת ומשטח הדריכה לא הוקצה לשימוש. (מתוך: דו"ח ראשוני של הארכיאולוגית חגית טורגה, רשות העתיקות – מחוז מרכז הועבר על ידי מלכה גפני).

זית בתוך אגן הדריכה

חפירה ארכאולוגית F4 פתח בור האיגום דחפור על גת ביזנטית