הדחפור ממשיך לפנות את הדרך לכביש הראשי בהרחבה – נאות בחן