היום הדחפור הגיע לקצה המזרחי של הבריכה.

המשך הדרך החופרים בדמעה חוצבים בבחן