היום יש חדש… הצטרף דחפור נוסף "אח תאום" והתחיל בעבודות.
הדחפור הותיק נח כמה שעות היום בגלל תקלה. אך ככל הנראה מחר ימשיך בעבודות ונראה סלעים מתעופפים.