השטח בסיום יום העבודה החמישי – מבט לכיוום דרום – דרום מזרח