השטח בסיום יום העבודה החמישי – מבט לכיוון דרום מערב – מערב.