היום הדחפור עבד במעלה הגבעה, בשטח שנמצאו ריכוז הגתות (באזור שטח 278).

 

נראה כי עבודת הדחפור עד כה מתרכזת בכביש הגישה המרכזי להרחבת הישוב.

בחן מראש הגבעה בחן מהגבעה קיבוץ בחן מהגבעה

ניתן לראות בתמונת ההדמיה כיצד זה יראה בסוף:

הדמיית הכניסה להרחבה הדמיה נאות בחן