היום היום השלישי לעבודת הדחפור על הקרקע, הקימו גדר שחוצצת בין בתי הקיבוץ לשטח העבודות והדחפור כמובן המשיך לעבוד בליווי של טרקטור מחפרון.

אני מתנצל על איכות הסרטון, זהו ניסיון ראשון אך מכיוון שהיו מי שלא הבינו את המיקום וכיווני הצילום אז אולי זה יתן קצת מושג. מבטיח להשתפר.

טרקטור מחפרון התקדמות הרחוב דחפור מתקדם

דחפור ומחפרון מטר אחר מטר

כאן בונים סיומו של יום דימדומים

תמונות נוספות באלבום של צבי טרלובסקי.