היום המשיכו את הקמת הגדר החוצצת בין בתי הקיבוץ לשטח העבודות מאחורי קיבוץ הורים והקוביות ועד לגדר האחורית של מגרש הטניס והבריכה. גם הדחפור עבד באותו השטח והוציא בין היתר את שורשי הברושים והאבוקדו שנקרתו לאחרונה והמשיך בפילוס הדרך הראשית.

הדמית ההרחבה

*השטח הכחול – עבודות בימים הראשונים | השטח הירוק – אתמול | השטח האדום – היום