אחת משמונת הגתות מהתקופה הביזנטית שנמצאו לאחרונה בחפירות התיעוד בקיבוץ בחן