הסרטון היום הוא המשך ישיר של הסרטון מאתמול – מי מצא את השטח שלי?, מספרי שטחי הבניה בהרחבה, "אפשר לעשות על זה סרט…" :).

 

הגת המיוחדת הנראית בסרטון, היא מהגתות הגדולות והיפות שנמצאו באתר בחפירות התיעוד שנערכו בקיץ, היא נקראית על ידי רשות העתיקות 'נקודה F10'.

F10 היא הנקודה הדרומית ביותר שנחפרה, למרגלות הגבעה. נקודה זה מורכבת ממשטח דריכה שטוח ורדוד בעל חציבת שוליים, אשר נראית כמו הכנה למשטח דריכה של גת ושני בורות איגום.בנקודה זו נראה כי החלו בהכשרת משטח הדריכה לשימוש אולם לא סיימו והמשטח נותר לא מהוקצע. גם על גבי משטח זה נתגלו סימני ניתוק של מספר אבנים ונראה כי אף הוא שימש בתחילה כמחצבה. שולי המשטח לא נחצבו עד תום והוא לא הוחלק. גודל המשטח 4.70 על 4.20 מטר ועומק חציבת השוליים נע בין 30 סנטימטר ל- 2 סנטימטר. בור האיגום המזרחי בעל שוליים מוגבהים מעל משטח הדריכה ונראה כי הושקע מאמץ בחציבתו. צינור חצוב מוביל ממשטח הדריכה אל בור האיגום המערבי. צינור חצוב נוסף מקשר בינו לבין בור האיגום המערבי. גודל בור האיגום המזרחי 1.90 על 1.85 מטר וחצובות בו שלוש מדרגות. העומק הסופי של בור האיגום הוא 1.92 מטר מפני הסלע. גודלו של בור האיגום המערבי 1.85 על 1.86 מטר ואף חציבתו לא הושלמה. בפינתו הצפון-מזרחית נתגלה גוש סלע לא מעובד שכנראה יועד עבור חציבת מדרגות. גם פה כמו בנקודה F4, נתקלו החוצבים בחלל טבעי. חלל זה הוא אותו חלל אשר נמצא תחת בור האיגום המזרחי וכך נוצר קשר תת קרקעי בית שני בורות האיגום.

לאחר ניתוח הממצא מנקודה זו נראה כי גם גאן, בדומה לנקודה F4, היתה בתחילה מחצבה קדומה. לאחר סיום השימוש במחצבה ניסו להכשיר את הסלע לשימוש כגת אולם גם פה נתקלו החוצבים בחלל התת קרקעי אשר מנע את המשך חציבת הנקודה והפיכתה לגת. בתוך בורות האיגום של נקודה זו נתגלו שברי קנקנים, מעט שברי סירי בישול וקערות המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה (מאה ראשונה לספירה), אולם גם שברים אלה שחוקים מאד ואין בהם כדי לתארך את תקופת השימוש בנקודה זו.
(מתוך: דו"ח ראשוני של הארכיאולוגית חגית טורגה, רשות העתיקות – מחוז מרכז הועבר על ידי מלכה גפני).

גת נקודה F10

ראה עוד על ארכאולוגיה בבחן (נקודה F10 נראית בסרטון).